เข้าสู่ระบบบรรยายผ่านอินเทอร์เน็ต (สำหรับศูนย์)

ระบุรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบ

หากท่านออกจาก WEB BROWSER โดยไม่ได้กด Logout จากการกดปุ่มเมนู ออกจากระบบ ท่านจะเข้า Login ใช้งานได้อีกครั้งเมื่อเวลาผ่านไปแล้ว 2 นาที
ขอให้ท่านดูแลรักษารหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านเป็นความลับ มิฉะนั้นเมื่อมีบุคคลอื่นเข้าใช้งานแล้วท่านจะไม่สามารถเข้าใช้งานได้อีก หากประสงค์จะเปลี่ยนรหัสผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านสามารถเข้าไปเปลี่ยนได้ที่ เมนู ข้อมูลผู้ใช้ ด้านบน