คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบหรือรอ 15 วินาทีเพื่อรอเปลี่ยนหน้าเข้าใช้งานหน้า Loginโดยอัตโนมัติ


เปิดการบรรยายภาคค่ำ ภาค 1 สมัยที่ 70 วันจันทร์ที่ 22 พ.ค.60

เริ่มเปิดให้ทดสอบสัญญาณตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 พ.ค.60 เป็นต้นไป

หากจังหวัดใดต้องการปิดหรือเปิดศูนย์ฯใหม่เพิ่มเติมให้ติดต่อที่สำนักอบรมฯ โทร 028876834,028876839

หากมีปัญหาการเข้าใช้งานให้ติดต่อได้ที่ 028876801-9 ต่อ 402


มือถือ 0925549324 , 0926966545